Audiometry

Audiometry tonalne w praktyce lekarza.

Metoda podstawowego badania słuchu –

audiometr tonalny (przewodnictwo powietrzne

oraz przewodnictwo kostne):

 Zanim personel medyczny przeprowadzi test słuchu sprawdzany jest stan zewnętrznych przewodów słuchowych za pomocą urządzenia: otoskop. Celem badania jest upewnienie się czy w przewodach słuchowych nie znajdują się ciała obce (np. nadmiar woskowiny) oraz czy uszy są w stanie stosownym do przeprowadzenia testu. Należy upewnić się iż pacjent rozumie procedurę badania – należy prze przystąpieniem do testów

Kmputerowy audiometr
Audiometr komputerowy – mobilne rozwiązanie dla specjalisty

wytłumaczyć cała procedurę.

badanie otoskop
Audiometry w praktyce: Badanie otoskopem
Audiometry tonalne – zanim przeprowadzisz badanie audiometryczne sprawdź stan ucha otoskopem – widok przy badaniu otoskopowym schorzenie: zapalenie ucha (schorzenie to eliminuje możliwość przeprowadzenia badania słuchu audiometrem) Badanie tonalne słuchu przeprowadzane jest za pomocą audiometru podłączonego do słuchawek w specjalnie odizolowanej od hałasów kabinie „ciszy”  (inaczej kabinie audiometrycznej). Na głowę pacjenta zakładane są słuchawki natomiast do dłoni pacjentdostaje tzw. „przycisk pacjenta” – za pomocą którego reaguje nadźwięki jakie pojawiają się w słuchawkach. Dźwięki wysyłane przez słuchawki są o różnym natężeniu i odmiennej wysokości. Wysyłane dźwięki pojawiają naprzemiennie się w prawym i lewym uchu. Następnie przez słuchawki zostaną zaprezentowane sygnały o różnej wysokości i głośności. W trakcie badania sygnały wysyłane są tylko do jednego ucha. Pacjent zobowiązany jest do uruchomienia przycisku odpowiedzi (włącznika odzewu pacjenta) natychmiast po usłyszeniu sygnału. Zwykle po teście ucha prawego, badanie jest przeprowadzanie dla ucha lewego.
ABR słuchowe potencjały słuchowe

Audiometr tonalny z przewodnictwem powietrznym i kostyn w praktyce

Audiometr tonalny w praktyce lekarza.

AUDIOMETR tonalny generuje serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.

Metoda podstawowego badania słuchu – audiometr tonalny (przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne): 

  • Zanim personel medyczny przeprowadzi test słuchu sprawdzany jest stan zewnętrznych przewodów słuchowych za pomocą urządzenia: otoskop. Celem badania jest upewnienie się czy w przewodach słuchowych nie znajdują się ciała obce (np. nadmiar woskowiny) oraz czy uszy są w stanie stosownym do przeprowadzenia testu.
  • Należy upewnić się iż pacjent rozumie procedurę badania – należy prze przystąpieniem do testów wytłumaczyć cała procedurę.
  • Badanie tonalne słuchu przeprowadzane jest za pomocą audiometru podłączonego do słuchawek w specjalnie odizolowanej od hałasów kabinie „ciszy”  (inaczej kabinie audiometrycznej).
  • Na głowę pacjenta zakładane są słuchawki natomiast do dłoni pacjent dostaję tzw. „przycisk pacjenta” – za pomocą którego reaguje na dźwięki jakie pojawiają się w słuchawkach.
  • Dźwięki wysyłane przez słuchawki są o różnym natężeniu i odmiennej wysokości. Wysyłane dźwięki pojawiają naprzemiennie się w prawym i lewym uchu. Następnie przez słuchawki zostaną zaprezentowane sygnały o różnej wysokości i głośności. W trakcie badania sygnały wysyłane są tylko do jednego ucha
  • Pacjent zobowiązany jest do uruchomienia przycisku odpowiedzi (włącznika odzewu pacjenta) natychmiast po usłyszeniu sygnału.
  • Zwykle po teście ucha prawego, badanie jest przeprowadzanie dla ucha lewego.
Audiometry tonalne – badanie przewodnictwo powietrzne

AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.

AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników (słuchawek do przewodnictwa powietrznego / kostnego głośników, itp.), które nie zostały skalibrowane z audiometrem. To mogłoby mieć negatywy wpływ na wyniki przeprowadzanych badań audiometrycznych (audiometrii).
Audiometr powinien być umieszczony w bezpiecznej pozycji, aby zapobiegać upadkom, które mogą powodować uszkodzenia sprzętu medycznego lub szkody dla pacjenta albo użytkownika.