mHealth – mZdrowie urządzenia i sprzęt medyczny dla lekarzy i pacjentów

mHealthmZdrowie nazywane również m-Health, m-Zdrowie (Mobile Zdrowie) to abstrakty – terminy używane w praktycznej medycynie do wspierania systemów obsługiwanych przez urządzenia przenośne – mobilne telefony [1].

Terminy te są najczęściej stosowane są w odniesieniu do korzystania z mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak:

SmartPhony, telefony komórkowe, tablety i PDA palmtopy dla ochrony zdrowia – przesyłania informacji o funkcjach życiowych, ale również określenia stanów emocjonalnych. [2] Dziedzina mHealth wyłoniła się jako pod-segment eHelath (eZdrowie). Wykorzystuje technologie komunikacyjne (ICT) oraz takie urządzenia jak komputery, telefony komórkowe, satelity telekomunikacyjne, monitory funkcji życiowych (vital signs) pacjenta, etc., dla ochrony zdrowia i informacji o dobrostanie pacjenta. [3]

mHealth smartphone holter ciśnieniomierz holter-cisnienia-smartphone
mHealth smartphone holter ciśnieniomierz holter-cisnienia-smartphone
mZdrowie aplikacje obejmują wykorzystanie urządzeń mobilnych w pozyskiwaniu klinicznych danych dotyczących zdrowia, dostarczania informacji zdrowotnej dla praktyków, naukowców i pacjentów, w czasie rzeczywistym monitorowanych parametrów życiowych oraz bezpośredniego świadczenia opieki zdrowotnej (specjalista – pacjent) poprzez mobilną telemedycynę. [4 ]
mHealth perspektywy:
Możemy się spodziewać rozwoju technologii odzieżowych (wearable technologies), mniejszych czujników do pomiarów parametrów zdrowotnych i stylu życia (zawsze!) – w każdej chwili dnia i nocy. Z biegiem czasu, czujniki będą zastąpione przez wszczepione chipy? Współpraca z systemami IT stanie się jeszcze bardziej uproszczona w obsłudze i dane będą kontrolowane za pomocą poleceń głosowych / tekstowych.

TELEMEDYCZNA OCHRONA ZDROWIA mHelath / mZdrowie – Dostępne Urządzenia:

Tutaj interesujący eHelath / mHealth raport: https://www.osoz.pl/static_files/osoz/eHealth_2016.pdf

SmartPhone Holter Ciśnieniowy 24ABPM

Smartphone holter ciśnieniowy Hingmed WBP-03D ABPM to praktyczne urządzenie które pozwala na całodobowe monitorwanie ciśnienia tętniczego krwi w zaprogramowanych interwałach. Polecany w diagnozowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

smartphone-holter-app-holterPomiary dokonywane w gabinecie lekarskim, zwłaszcza jeżeli są obciążone tzw. efektem białego fartucha, mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości ciśnienia tętniczego podczas normalnej, codziennej aktywności pacjenta.

24 godzinny monitoring ciśnienia tętniczego (ABPM) popularnie określany jest jako „holter ciśnieniowy”. Monitoring polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (od 15 do 60 minut) za pomocą smartphone holtera 24ABPM noszonego na ramieniu przez badanego. smartphone-apbm-holterr
Po zakończeniu monitoringu wyniki pomiarów będą przetwarzane przez aplikację na smartphone, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy). Badanie to przydatne jest w rozpoznawaniu tzw. nadciśnienia związanego z „syndromem białego fartucha”, kiedy w trakcie pomiarów domowych ciśnienie jest prawidłowe, a mierzone w gabinecie lekarskim podwyższone. 24ABPM umożliwia ocenić również skuteczność leczenia nadciśnienia albo niedociśnienia zwłaszcza u osób stosujących wiele leków.

Warunkiem prawidłowego wykonania tego badania jest sprawny smarphone holter ciśnieniowy z odpowiednio dopasowanym mankietem i właściwie zaprogramowany.

Smartphone Holter Ciśnieniowy 24ABPM – tutaj sprawdzisz cenę i dowiesz się więcej: https://medica91.com/holter-cisnienia.html

Pulsoksymetr w treningu sportowców

Współcześnie sportowcy i trenerzy korzystają w procesie treningowym z pulsoksymetrów również do monitorowania procesu odnowy po okresie ciężkiego treningu.

Pulsoksymetr. Chociaż współcześnie nie ma wielu dowodów, że nasycenie tlenem krwi stanowi wskazanie przetrenowania lub przemęczenia, pomiar może być pomocny jako wskaźnik różnych kwestii nietreningowych jak:

– Proces aklimatyzacji sportowca w treningu wysokogórskim;

– Diagnozowania przedobjawowych symptomów związanych z zapaleniem oskrzeli;

– Ryzyko wystąpienia anemii;

pulsoksymetr przetrenowanie
pulsoksymetr

– Wykrywania wczesnych stadiów związanych z przewlekłym zmęczeniem i przetrenowaniem, itp.

Zdrowe normalne wartości nasycenia tlenem znajdują się między 96% a 99% na poziomie morza (wartości te są niższe dla zawodników niezaaklimatyzowanych na wyższych wysokościach).

Nasycenie tlenem poniżej 95% może wskazywać dowolny z wymienionych wcześniej problemów, z których anemia (zwykle związana z osłabieniem i zmęczeniem) jest najbardziej powszechna wśród sportowców.

Współcześnie sportowcy i trenerzy korzystają w procesie treningowym z pulsoksymetrów również do monitorowania procesu odnowy po okresie ciężkiego treningu. Sprawdź naszą specjalną ofertę na pulsoksymetr napalcowy – fingertip.

Waga lekarska w gabinecie

Waga lekarska – Każda waga medyczna nieautomatyczna, czyli waga mechaniczna albo elektroniczna wdrożona do eksploatacji po 1 maja 2004 r. i stosowana do określania ciężaru pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, opisanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podstawowych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża dyrektywę 90/384/EWG.

Na takiej wadze muszą znajdować się:

 • znak CE

 • dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,

 • zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną dużą czarną literą „M” .

Do takiej wagi powinna być dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą 90/384/EWG lub wdrażającym ją ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wystawiona przez producenta.

W praktyce medycznej do ważenia pacjentów w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia stosuje się wagi klasowe: klasy III (średnia) i klasy IIII (zwykła).

Legalizacja: ważność i jak często powinna być robiona

Legalizacja to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologicze. Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze medycznej nieautomatycznej (czyli mechanicznej i elektronicznej) posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu. Oznaczenia dotyczą wszystkich nowych wag stosowanych w medycynie wyprodukowanych po 01.05.2004r.

Jak długo ważna jest legalizacja nowej wagi?

W przypadku nowej wagi ważność legalizacji wynosi 36 miesięcy i jest zależna od roku produkcji wagi. Np. jeśli waga została wprowadzona do obrotu od 1 stycznia 2007 do 1 stycznia 2008, waga powinna zostać zalegalizowana do 31 grudnia 2010 r.

Co należy zrobić gdy ważność legalizacji wygasa?
Wagę trzeba zgłosić do najbliższego Urzędu Miar i Wag lub specjalistycznego zakładu naprawy i legalizacji wag w celu dokonania ponownej legalizacji (legalizacji wtórnej). Ważność takiej legalizacji wynosi 25 miesięcy. Dowodem legalizacji są specjalne holograficzne naklejki legalizacyjne, które nakleja się w pobliżu tabliczki znamionowej wagi. Wagę można zalegalizować w najbliższym Urzędzie Miar i Wag lub w wyspecjalizowanym zakładzie posiadającym takie uprawnienia.

WAGI LEKARSKA - MEDYCZNA WUNDER
WAGI LEKARSKIE – MEDYCZNE WUNDER

 

Szkolenie stopa cukrzycowa

14tego marca osoby biorące udział w warsztatach „Pacjent ze stopą cukrzycowa w gabinecie podologicznym” organizowanych przez Akademię Podologii Art-Medica miały możliwość pracy na sprzęcie udostępnionym przez naszą firmę.

Uczestnicy mieli możliwość między innymi zapoznania się z całą gamą ciśnieniomierzy WelchAllyn oraz przetestować je w użytkowaniu. Do badania współczynnika kostka ramię wykorzystano model
DuraShock 66, który to posiada 15 letnią gwarancję na dokładność pomiaru. Na ramieniu założono mankiet FlexiPort w rozmiarze 11 natomiast przy pomiarze na kończynie dolnej wykorzystano mankiet FlexiPort w rozmiarze młodzieżowym 19.

Doppler Ciśnieniomierz Mankiety
Smartdop45 doppler żylny, Mankiety FlexiPort, Durashock 66

Kolejnym ważnym urządzeniem wykorzystany do obliczenia wspomnianego współczynnika kostka ramię, wykorzystano przepływomierze renomowanej Japońskiej firmy Hadeco. Każdy z uczestników mógł dokonać pomiaru wykonując to badanie w praktyce.

W trakcie wykonywania pomiaru SmartDop45 – doppler, zaprezentowano możliwości oprogramowania Hadeco które wykonuje obliczenia, tworzy bazę danych pacjentów, umożliwia archiwizację pacjentów.

Warsztaty obejmowały również wykład i ćwiczenia praktyczne, które prowadziła dr Anna Kubicka chirurg, angiolog, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu, w zakresie:

 • leczenie cukrzycy i jej powikłań – wprowadzenie,
 • leczenie stopy cukrzycowej i leczenie ran,
 • współpraca podologa z lekarzem,
 • zaopatrywanie rany na sali zabiegowej– antyseptyka i lavaseptyka, różne rodzaje opatrunków – rola lekarza i podologa.

Natomiast kolejny blok ćwiczeniowy prowadziła już mgr Magdalena Ludwiczak wprowadzając
uczestników w tematykę wyposażenia i narzędzi w gabinecie podologicznym, tutaj zapoznaliśmy się z:

 • bezpieczeństwo w miejscu pracy– dezynfekcja i sterylizacja,
 • stopa cukrzycowa – rozpoznanie, badanie, postępowanie i wskazówki dot. pielęgnacji domowej,
 • wykonywanie zabiegu podologicznego u pacjentów ze stopą cukrzycową, zaopatrywanie zmian, aplikacja odpowiednich preparatów i dobór opatrunków.
Doppler Hadeco
Doppler oprogramowanie Hadeco, Lupa luxo, Lampa WelchAllyn GS300

W trakcie tego bloku towarzyszył uczestnikom również doppler Hadeco ale również oświetlenie medyczne. Pojawiły się nasze lampy z lupą powiększającą na statywach jezdnych ze światłem LED oraz halogenowym. Lampy wykorzystano do oświetlenia pola zabiegowego.

W trakcie warsztatów można było również zapoznać się z planem sesji podologiczno-medycznej, która zaplanowana w trakcie VIII Kongresu Towarzystw Naczyniowych, na który to serdecznie zapraszamy.

Wynalazca stetoskopu René Laennec

Stetoskop René Laennec 'a bohaterem Google Doodle. Stetoskop ma 200lat!

Stetoskop René Laennec 'a w tym roku obchodzi okrągłą 200 letnią rocznicę

Stetoskop został wynaleziony w 1816 r. przez René Laenneca , który urodził sie w Francji . Stetoskop jest najbardziej znanym sprzętem medycznym w praktyce lekarza. Jego wynalazca, René Laennec, dzisiaj miałby 235 lat.

rene-laennecs-235th-birthday-5654467158474752-hp

Laennec opracował stetoskop, ponieważ czuł się niekomfortowo gdy przykładał ucho do klatki piersiowej pacjenta, aby usłyszeć dźwięk serca – właśnie tak wyglądała kiedyś auskultacja. Jego urządzenie przypominało douszną trąbkę. Wynalazek ten nie różnił się znacznie od dzisiejszego mikrofonu. Laennec nazwał swoje urządzenie stetoskop (steth- + =scope, “piersiowy wziernik”). Pierwszy elastyczny stetoskop mógł być binauralnym instrumentem który składał się z części. Od tego czasu urządzenie przeszło wiele modyfikacj. W 1851 r. Irlandzki doktor Arthur Leared opracował binauralny stetoskop, a w 1852 r. George Cammann przystosował instrument do seryjnej, komercyjnej produkcji. W ten sposób urządzenie nabrało kształtu, który znamy do dziś.

Historyk medyczny Jacalyn Duffin z Kanady twierdził, że stetoskop jako wynalazek stał się kamieniem milowym w praktyce lekarskiej, ponieważ zredefiniował pojęcie choroby z serii symptomów do anatomicznej interpretacji, nawet jeżeli te symptomy nie występowały u pacjenta. To dzięki wynalezieniu stetoskopu pojawił się sposób na nieinwazyjne badanie wewnętrznej anatomii człowieka.

Rappaport i Sprague zaprojektowali kolejny stetoskop w 1940 r. , który stał się standardem wzorcowym dla efektywności innych stetoskopów. Projekt duetu Rappaport -Sprague został wprowadzony do produkcji przez koncert Hawlett-Packard. Produkty medyczne HP znalazły się w portfelu firmy Agilent Healthcare, zakupionej w późniejszym czasie przez Philips Medical Systems. Niestety urządzenie w tej wersji cechowała duża waga, a sama ergonomia użytkowania pozostawała wiele do życzenia.

Stetoskop ewoluował do 1960 r.,  kiedy to David Littmann, profesor Harvard Medical School, stworzył nową i lżejszą wersję urządzenia z udoskonaloną akustyką. W 1970 r. koncern 3M-Litmann wprowadził wiele udoskonaleń, budując tak rozpoznawalność swojej marki środowisku lekarskim.

Stetoskop w praktyce lekarz
Stetoskop w praktyce lekarza.

Stetoskopy są często kojarzone jako symbol profesjonalnej opieki medycznej. W 2012 pojawiła się publikacja naukowa, która twierdziła, że kiedy lekarz ma na sobie stetoskop, pacjent postrzega go jako bardziej godnego zaufania, a w masowym odbiorze urządzenie to nie ma porównania do każdego innego sprzętu medycznego, który znajdziemy w praktyce lekarskiej.

W czasie dynamicznego rozwoju technologii przenośnej ultrasonografii, w latach 90-tych do wczesnych lat 2000 niektórzy lekarze twierdzili, że stetoskopy przestaną mieć znaczenie. W 2016 nadal obie technologie istnieją i są doceniane przez środowisko lekarskie. Choć i tutaj zdania są podzielone: gdy jeden kardiolog twierdzi “stetoskop już nie żyje”, inny pediatra mówi “To jeszcze nie czas i miejsce by stwierdzić, że stetoskop nie ma już znaczenia”.

Istnieją następujące typy stetoskopów – kliknij aby przejść do specyfikacji technicznej na naszym sklepie internetowym.

 • Stetoskop Akustyczny Stetoskopy te są najbardziej znane i działają na podstawie przewodzenia dźwięku z klatki piersiowej poprzez wypełniony powietrzem rurki prosto do uszu osłuchującego. Jeden z znanych problemów akustycznej stetoskopów jest fakt, że poziom dźwieku jest bardzo niski. W zależności od marki i rodzaju steteskopu właściwości akustyczne mogą się róźnić.
 • Stetoskop Elektroniczny wzmacnia dźwięk, dodatkowo daje możliwość podłączenia i nagrywania badań na komputerze / smartfonie
 • Stetoskop Internistyczny Używany przez lekarzy pierwszego kontaktu
 • Stetoskop Anestezjologiczny Jednostronny, najczęściej używany do podstawowych badań i pomiaru ciśnienia
 • Stetoskop Kardiologiczny Konstrukcja pozwala na dokładniejsze osłuchanie serca.
ABR słuchowe potencjały słuchowe

Audiometr tonalny z przewodnictwem powietrznym i kostyn w praktyce

Audiometr tonalny w praktyce lekarza.

AUDIOMETR tonalny generuje serię bodźców i drgań oraz wyznaczają szereg parametrów dotyczących badań słuchu u człowieka.

Metoda podstawowego badania słuchu – audiometr tonalny (przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne): 

 • Zanim personel medyczny przeprowadzi test słuchu sprawdzany jest stan zewnętrznych przewodów słuchowych za pomocą urządzenia: otoskop. Celem badania jest upewnienie się czy w przewodach słuchowych nie znajdują się ciała obce (np. nadmiar woskowiny) oraz czy uszy są w stanie stosownym do przeprowadzenia testu.
 • Należy upewnić się iż pacjent rozumie procedurę badania – należy prze przystąpieniem do testów wytłumaczyć cała procedurę.
 • Badanie tonalne słuchu przeprowadzane jest za pomocą audiometru podłączonego do słuchawek w specjalnie odizolowanej od hałasów kabinie „ciszy”  (inaczej kabinie audiometrycznej).
 • Na głowę pacjenta zakładane są słuchawki natomiast do dłoni pacjent dostaję tzw. „przycisk pacjenta” – za pomocą którego reaguje na dźwięki jakie pojawiają się w słuchawkach.
 • Dźwięki wysyłane przez słuchawki są o różnym natężeniu i odmiennej wysokości. Wysyłane dźwięki pojawiają naprzemiennie się w prawym i lewym uchu. Następnie przez słuchawki zostaną zaprezentowane sygnały o różnej wysokości i głośności. W trakcie badania sygnały wysyłane są tylko do jednego ucha
 • Pacjent zobowiązany jest do uruchomienia przycisku odpowiedzi (włącznika odzewu pacjenta) natychmiast po usłyszeniu sygnału.
 • Zwykle po teście ucha prawego, badanie jest przeprowadzanie dla ucha lewego.
Audiometry tonalne – badanie przewodnictwo powietrzne

AUDIOMETRY są przeznaczone do użytku wyłącznie przez personel medyczny, pod nadzorem i wyłącznie zgodnie ze wskazówkami lekarza.

AUDIOMETR nie jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz, ani w warunkach innych niż te zalecane w instrukcji obsługi urządzenia. NIE wolno używać przetworników (słuchawek do przewodnictwa powietrznego / kostnego głośników, itp.), które nie zostały skalibrowane z audiometrem. To mogłoby mieć negatywy wpływ na wyniki przeprowadzanych badań audiometrycznych (audiometrii).
Audiometr powinien być umieszczony w bezpiecznej pozycji, aby zapobiegać upadkom, które mogą powodować uszkodzenia sprzętu medycznego lub szkody dla pacjenta albo użytkownika.

 

Stetoskop POSZUKIWANY OD ZARAZ?

 

Stetoskop potrzebny od zaraz?

Jeśli czytasz ten wpis to oznacza iż szukasz stetoskopu. Bez względu na czy będzie to Twój kolejny czy też pierwszy warto się chwilę zastanowić. Jak to zrobić? Na co należy zwrócić uwagę?

Stetoskop jednostronny - przydatny w mierzeniu ciśnienia tętniczego kwi. Walory akustyczne wysokie.
Stetoskop jednostronny – przydatny w mierzeniu ciśnienia tętniczego kwi. Walory akustyczne wysokie.

Te wszystkie i podobne pytania systematycznie otrzymujemy od naszych klientów – lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa, etc. Wybór odpowiedniego narzędzia pracy przecież musi być i jest istotny. Wszyscy producenci w specyfikacjach i folderach informują że to właśnie ich stetoskop jest najlepszy – tutaj wyznacznik to często cena – nigdy nie kupuj tanich – to przecież będzie twój kompan w codziennej pracy lub studiach.

Okay, od czego więc najlepiej zacząć?

Na początek proponujmy uruchomić teraz swoją wyobraźnię. Postaraj się wyobrazić sobie siebie samego w typowym, codziennym środowisku pracy czy na uczelni, w przychodni albo szpitalu, klinice, na zajęciach. Często w środowisku pełnym ruchu, konsultacji itp., gdzie osłuchiwanie należy wykonać tu i teraz.

Pomogło? Już wiesz jaki typ CZY TEŻ model wybrać?

Zapraszamy do zapoznania się z linkiem gdzie zamieściliśmy pdf-a z PORÓWNANIEM STETOSKOPÓW ELEKTRONICZNYCH / CYFROWYCH. Zapraszamy jednocześnie do komentowania / uzupełniania przestawionej tabeli.

STETOSKOP AKUSTYCZNY – W kolejnych naszych blogowych wpisać przedstawimy porównania stetoskopów różnych producentów dostępnych w Polsce i globalnie.

iGrip oftalmoskop Panoptic z iPhone = wideo oftalmoskop

iGrip to prosty, dwuczęściowy zestaw-uchwyt na oftalmoskop Panoptic i iPhone 5/5s.

Dzięki temu urządzeniu możliwości Panoptic są wzbogacone o wysokiej jakości aparat i wyświetlacz z iPhone 5/5s. Wraz z aplikacją iExaminer iPhone umożliwia zarządzanie pacjentami i robienie zdjęć dna oka. iPhone 5/5s usprawnia proces badania, umożliwiając przechwycenie do 85 zdjęć w wysokiej rozdzielczości.

Aplikacja umożliwia organizację listy pacjentów oraz dokumentację zdjęć przy rozróżnieniu na lewe oraz prawe oko. W skład zestawu nie wchodzi Panoptic oraz iPhone.

Doppler naczyniowy. Zastosowanie w praktyce lekarza.

Doppler naczyniowy. Urządzenia pracujące z zastosowaniem CW są szeroko wykorzystywane w diagnostyce zarówno wrodzonych, jak i nabytych wad serca. Umożliwiają oszacowanie stopnia zwężenia zastawek mięśnia sercowego poprzez określenie gradientu przezzastawkowego. Również stopień niedomykalności zastawki może zostać oceniony za pośrednictwem analizy intensywności fali zwrotnej. Według aktualnego piśmiennictwa doppler naczyniowy CW może być pomocny w nieinwazyjnej diagnostyce nadciśnienia płucnego.

doppler naczyniowy Hadeco
doppler naczyniowy Hadeco – sgmentarne badanie przepływów

Technika CW znajduje bardzo szerokie zastosowanie w takich specjalnościach jak angiologia, chirurgia naczyniowa, czy diabetologia. Za pomocą sond 4, 5, 8 i 10 MHz możliwe jest wykonywanie zabiegów naczyniowych, diagnostyka żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej i przewlekłej niewydolności żylnej, segmentarne badanie ciśnienia, detekcja tętna na palcu i członku oraz ocena przepływu w okresie rekonwalescencji. Wykorzystanie urządzeń opartych o dwukierunkowy przepływomierz dopplera (doppler naczyniowy) umożliwia również precyzyjne badanie przepływów naczyń czaszkowych. W sposób pośredni niewydolność żylną można diagnozować za pomocą sond do fotopletyzmografii (obrazuje lokalne zmiany objętości kończyny) oraz pneumopletyzmografii (analiza zmian objętości całej kończyny).

Techniki te pozwalają na charakterystykę stopnia refluksu żylnego, wydolności pompy mięśniowej oraz różnicowanie etiologii obrzęku i zmian troficznych kończyn. Z kolei dzięki sondom 5, 8 i 10 MHz możliwe jest obiektywne rozpoznawanie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych poprzez obliczenie tzw. wskaźnika kostka-ramię (ankle-brachial index, ABI), który pozwala z 90% czułością i swoistością bliską 100% potwierdzić istotne hemodynamicznie zwężenie tętnic kończyn dolnych.

Doppler naczyniowy wykorzystujący technikę CW stosowane są także w położnictwie i ginekologii. Podstawowym elementem oceny dobrostanu płodu jest badanie tętna, które można w sposób precyzyjny określić za pomocą sondy 2 MHz już od 16 tygodnia ciąży. Detektory tętna płodu umożliwiają obecnie jego zapis zarówno w formie cyfrowej, jak i w formie krzywej wyświetlonej na ekranie detektora (fala tętna). Miniaturyzacja tego typu urządzeń pozwala na ich zastosowanie w praktycznie każdych warunkach. Mimo rozwoju wielu opcji obrazowania za pomocą techniki dopplerowskiej metoda CW jest nadal nieodzownym elementem badania ultrasonograficznego, wykorzystywanym przez lekarzy wielu specjalności, zarówno w diagnostyce jak i ocenie efektywności leczenia licznych schorzeń, związanych z patologią naczyń krwionośnych.

Dalsze informacje: https://medica91.com/doppler-naczyniowy.html